Description

YOUR TEA Chinese Herbal Blend - Tea Bags 1 Week Program - Grumpy Gut - 14

Product Ingredients

Fruit of Fructus Crataegi (Shan Zha), Fruit of Fructus Hordei Germinatus (Mai Ya), Pu Erh (Pu Er Cha), Ginger (Gan Jiang), White Tea (Bai Cha), Fruit of Atractylodis (Bai Zhu).

Chinese Herbal Blend - Tea Bags 1 Week Program - Grumpy Gut

$10.95Price